Etiket arşivi: basit usul mükellefin yanında çalışanlar

Basit Usul : Basit Usul Mükellefin Yanında Çalışmakta Olan Ücretli Personelin Gelir Vergisi Açısından Vergilendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

“Basit Usul Mükellefilerin Yanında Çalışanlar Diğer Ücretli Kapsamındadır. Kaynak : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Madde 64-1 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Ve Sanayi Kesiminde Çalışan 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Uygulanan (4444 Sayılı Kanunun 13 Üncü Maddesiyle Değişen İbare, Yürürlük; 1.1.2000) Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarının % 25’idir
2010 Yılı İçin 729,00 – 16 Yaşından Büyükler İçin Uygulanan Asgari Ücretin Brüt Tutarı 729,00 X 12 = 8.748,00 X %25 = 2.187,00 Matrah 2.187,00 X % 15 (GVK Madde 103 – 1. Tarife Dilimi) = 328,05 Tl 2010 Yılında İki Taksit Halinde Ödenecek Olan Tutar.