doğum borçlanması etiket arşivi

5510 sayılı kanuna tabi sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler hangileridir?

5510 sayılı kanunda sigortalının borçlanabileceği süreler 41. Madde de sayılmıştır.

“ a) (Değişik: 17/4/2008-5754/67 md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

4/b ( Bağkur ) kapsamında olanlar doğum borçlanması yapabilir mi?

Doğum borçlanmasını 4/a (eski SSK) kapsamında olan sigortalılar yapabilir, 4/b (Bağkur) kapsamında sigortalı olanlar doğum borçlanması yapamaz. ( GENELGE 2010 – 106 )

4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım doğum borçlanması yapmak istiyorum. Doğum borçlanması nasıl hesaplanıyor?

Borçlanılacak tutarın hesaplanmasında 5510 sayılı kanunu 82. Maddesine istinaden hesaplanan prime esas günlük kazancın alt veya üst sınırları (16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı) arasında belirlenen tutarın %32’ si oranında prim ödenir.

Doğum borçlanmasını kimler yapa bilir?

5510 sayılı kanunun 4 maddesinin birinci fıkrasını (a) bendi kapsamında (SSK’lı) olanlar iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlana bilirler.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..