iş göremezlik ödeneği etiket arşivi

Sigortalı Olarak Bir İşyerinde Çalışmaktayım, Hastalık Halinde Sigortadan Hastalık Parası Alabilir Miyim?(Hastalık Parası/İstirahat Parası/Geçici İş Göremezlik Ödeneği)

Sigortalı Olarak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/A Maddesine Göre Sigortalı Olarak Çalışmakta Olanlara Hastalıkları Halinde, Kurumca Yetkilendirilen Hekim Veya Sağlık Kurullarından İstirahat Raporu Alınmış Olması Şartıyla Sigortalı İçin Hastalığın (İş Göremezliğin) Başladığı Tarihten Önceki Bir Yıl İçinde 90 Gün Kısa Vadeli Sigorta Primi Bildirilmiş Olması Şartıyla Geçici İş Göremezliğin Üçüncü Gününden Başlamak Üzere Her Gün İçin, İş Göremezlik Ödeneği Ödenir.

(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 18)

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..