işçi maaşının haczi etiket arşivi

İşçinin borcundan dolayı maaşına haciz koyulabilir mi?

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..