işçinin işi bırakması etiket arşivi

İşçinin işi bırakmasında ki haklı nedenler hangileri dir?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesinde düzenlenmiştir.

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

             I. Sağlık sebepleri:

             a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..