matbuu imzalı fatura etiket arşivi

İstanbul’ da gıda toptancılığı yapmakta olan bir firmayız. Yoğun satışlarımızın olması nedeni ile faturaları imzalama hususunda zorlanmaktayız. Düzenlediğimiz faturalarda imza kaşesi veya matbaadan fatura bastırırken yetkilinin imzasını taşıyan (ıslak imza olamayan) fatura bastırıp kullana bilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından verilen 21/10/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49 sayılı özelgede “vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..