önemli etiket arşivi

İşverenlerin, On Kişi Ve Üzerinde İşçi Çalıştırılması Durumunda Ücret Ödemeleri Bankadan Yapılmak Zorunda Mıdır?

Kaynak: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18 Kasım 2008 Tarihli 27058 Sayılı ” ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Te İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan İşçiye Yapılan Ödemeler MADDE 10 – (1) İşyerleri Ve İşletmelerinde İş Kanunu Hükümlerinin Uygulandığı İşverenler İle Üçüncü Kişiler, Türkiye Genelinde Çalıştırdıkları İşçi Sayısının En Az 10 Olması Halinde, Çalıştırdıkları İşçiye O Ay İçinde Yapacakları Her Türlü Ödemenin Kanuni Kesintiler Düşüldükten Sonra Kalan Net Tutarını, Bankalar Aracılığıyla Ödemekle Yükümlüdürler. Yönetmelik 01.01.2009 Tarihinden İtibarem Yürürlüğe Girmiştir.
Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..