damga vergisi etiket arşivi

Ümraniye de açacağım işyeri için dükkan sahibi ile Kira Kontratı yapacağım. Kira Kontratında kefilin imzasının olması Kira Kontratının damga vergisini etkiler mi ?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1. Maddesinde “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.” İbaresi yer almaktadır. Adı geçen Kanun (1) Sayılı Tablosunun I/A-2 kısmında Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli  üzerinden) %0 1,65 (binde 1,65), I/A-2 kısmında ise Kefalet, teminat ve rehin senetlerinin %0 8,25 (binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Yapmış olduğunuz kirada kontratında kefil veya müşterek borçlu olmaması durumunda kontratta gösterilen kira tutarının %0 1,65 ‘i kadar damga vergisi ödeyeceksiniz. Kira kontratında kiracı dışında kefil veya müşterek borçlu olması halinde %0 8,25’i kadar daha damga vergisi ödemeniz gerekmektedir.

Örmek:

Bir yıllık yapmış olduğunuz kira kontratında toplam yıllık Kira Bedeli 6.000,00 TL ise;

1-     Sadece kiracı ve kiraya verenin imzalarının olması durumunda

6.000,00 x 1,65 / 1000 = 9,90 TL (Düzenlenen her bir nüsha için) ödenecek

            2- Kira Kontratında kiracı, kefil ve kiraya verenin imzalarının olması durumunda

    6.000,00 x 1,65 / 1000 = 9,90 TL (Düzenlenen her bir nüsha için) ödenecek

    6.000,00 x 8,25 / 1000 = 49,50 TL (Düzenlenen her bir nüsha için) ödenecek

            Toplam : 59,40 TL düzenlenen her bir nüsha için ayrı ayrı bu tutar ödenecektir.

Kira Kontratının bir nüshasının kiracıda bir nüshasının da kiraya veren de olması istendiğinde kira kontratı iki nüsha düzenlenecek ve damga vergisi 59,40 x 2 = 118,80 TL olarak ödenecektir.

İşe alacağım çalışan ile iş sözleşmesi yapacağım. İş sözleşmesi için damga vergisi ödenmesi gerekir mi?

İş Sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 8

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..