serbest meslek erbabı eş ücret etiket arşivi

Gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek faaliyeti ile iştigal eden doktorluk faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Eşimi muayene hanemde işyeri personeli olarak çalıştırmak istemekteyim, personel olarak çalışacak olan eşime ödeyeceğim ücret ve sigorta giderlerini yasal defterlerime gider olarak kaydedebilir miyim?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından 10/11/2008 tarih ve B.07.l.GİB.4.42.16.01 GVK-2/1966 sayılı muktezada

“ ……. hizmet akdi ile işyerinizde çalıştırdığınız eşinize ücret bordrosu düzenleyerek yapacağınız ücret ödemeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na fiilen ödediğiniz sosyal güvenlik primlerini, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesi hükmüne göre mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate almanız mümkündür.” Denilmektedir.

Muktezanın Tam Metni

 

                       T.C.
               GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
              Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
              (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
              (Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü)


SAYI : B.07.l.GİB.4.42.16.01 
          GVK-2/1966                                                                                                        10/11/2008
KONU:Serbest Meslek Erbabının yanında çalıştırdığı eşine
ödediği ücret ile sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi �
                                                                                                                                  �
İLGİ:  31.10.2008 tarihli dilekçeniz.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; …………….    Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……………………..    vergi numarasında serbest muhasebeci mali

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..