Etiket arşivi: 4b prim hesabı

İşyerime de ki çalışanlara ait SGK tahakkukunu zamanında ödeyemedim. Aylık gecikme zammı tutarı ne kadar?

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 (% 2) oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

Bağkurluların aylık prim ödemeleri nasıl hesap ediliyor? (4/b kapsamındaki sigortalıların aylık ödeyecekleri prim tutarının hesaplanması)

5510 sayılı kanun öncesinde vergi mükellefiyetinden dolayı Bağkur kapsamında olanlar basamak sistemine göre prim ödemekteydiler. 5510 sayılı kanundan sonra 4/b (bağkur) kapsamında olanlar 4/a (SSK’ lılar  gibi) asgari ücret ve asgari ücretin 6,5 katı  arasında belirlenen tutar üzerinden prim ödemektedirler.   

            Sigorta Primi ifadesi : kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

4/b (Bağkur) Prim Hesaplaması

a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre değişir)  :  %1 ila %6,5 arası

b-) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı) : %20

c-) Genel sağlık sigortası                                                                            : %12,5

Toplamda %33,5 ile %39 arasında prim ödenir.

Örnek : Asgari ücret üzerinden (01.07.2011/31.12.2011 arası asgari ücret brüt . 837,00 TL)

 4/b (Bağkur) kapsamında karayolu ile yük taşımacılığı (nakliyecilik) faaliyetinde bulunan bir kişinin aylık prim ödemesinin hesaplanması;

Kısa vadeli prim nispetinin hesaplanması: Tehlike sınıfı / 2 + 0,5

Karayolu ile yük nakli : Tehlike Sınıfı : 4  = 4 / 2 + 0,5 = 2,50 Prim Nispeti (Prim oranı)

 a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim tutarı : 837,00 x % 2,5   =    20,93

b-) Uzun vadeli sigorta kolları primi         : 837,00 x % 20     =  167,40

c-) Genel sağlık sigortası                             : 837,00 x % 12,5 =  104,63

                Toplam Ödenecek Prim Tutarı  : 292,96 TL

Kısa vadeli prim oranı % 2,5 olan işyeri için 2011 / Temmuz ayında işveren için Asgari ücret üzerinden ödenecek toplam prim tutarı 292,96 TL dir.