Etiket arşivi: taşıma tevkifat

TAŞIMA İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI / NAKLİYE İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

Soru : Yük taşımacılığı hizmetlerinde 2/10 KDV tevkifatı ne zaman başladı?

Cevap : 16 Şubat 2021 Salı tarihli  31397 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 35 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinin 17. Maddesinde “ Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.” İbaresi gereğince 2/10 KDV tevkifatı uygulaması 01.03.2021 tarihi itibariyle başlamıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

Soru : Müşterinde taşıma işi alan nakliyeci firma taşıma işini bir başka nakliyeci firmaya yatırtır ise belgelerde ki KDV uygulaması nasıl olur.

Cevap : Müşteri (A) , İşi alan Nakliyesi (B), Nakliye için fiilen yapan firma (C) ise

(C) nin (B) ye düzenleyeceği fatura vergiler dahil rakam 1.000 TL’yi aşıyor ise (C) firması (B)’ ye KDV tevkifatı uygulayacak (B) firması ise (A) firmasına düzenlediği fatura da KDV tevkifatı yapmayacaktır.

Kaynak :

16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

“ MADDE 7 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.11.2. Kapsam”

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”