Etiket arşivi: yemek bedeli istisnası 2012

Çalışanlara verilen yemek parasının sigorta primi açısından günlük istisna tutarı kaç TL dir?

İşverenler tarafından çalışanlara ödenen nakdi yemek bedellerinin belirli bir tutarı sigorta prim ödemesinden istisna olup, bu istisna tutarını aşan yemek parası ödemleri sigorta matrahına eklenecek ve bu prim matrahı üzerinden işverenler tarafından sigorta primi ödenecektir.

2012 Yılı İçin Yemek Parası İstisnası:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 29,55 TL x % 6 = 1,77 TL (Günlük)

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x % 6 = 1,88 TL (Günlük)

 

İlgili Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası

İşçi yemek bedeli istisna tutarı

Yemek bedeli istisnası

İstisna edilen yemek bedeli