Etiket arşivi: basit usul yazar kasa

Köyde Bakkallık Faaliyeti İle İştigal Etmekte Olan Basit Usul Mükellefim. Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanabilir Miyim?

İştigal Konusu Yazar Kasa Kullanmayı Gerektiren Basit Usul Mükellefler İstemeleri halinde Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanabilirler.(227 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)