basit usul etiket arşivi

Basit Usul Mükellef olarak berberlik faaliyetinden dolayı mükellefiyet açtıracağım. İşyeri olarak kiralayacağım yer için yapacağım kira kontratı damga vergisine tabi midir?

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun daki (2) Sayılı Tablo başlığı Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar olup ilgili kısmın devamında  IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar ara başlığını taşır  ve devamında ki 32.maddesin de “Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.  ” İbaresi yer almaktadır. Basit Usul mükellefin faaliyet konusu ile ilgili iş yapmak üzere  kiralayacağı ve kiralanan yerin bir iktisadi işletmeye dahil olmaması kaydı ile yapacağınız kira kontratı Damga Vergisinden istisnadır.

Daha önce deftere tabi mükellef olarak bakkallık faaliyetinde bulundum ve mükellefiyetimi kapattım ve ticari taksi satın alıp taksicilik faaliyetinde bulunmak istiyorum. Ticari Taksi faaliyetimi basit usul mükellef olarak tescil ettirebilir miyim?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 46. Maddesinde konu ile ilgili olarak “Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükmü yer almaktadır. İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere daha önce Gerçek Usulde Gelir Vergisi (Deftere Tabi) mükellefi olduğunuz için Ticari Taksi işletmeciliğinden dolayı Basit Usul mükellef olamazsınız. Deftere tabi Gelir Vergisi mükellefi olmanız gerekir.

Köyde Bakkallık Faaliyeti İle İştigal Etmekte Olan Basit Usul Mükellefim. Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanabilir Miyim?

İştigal Konusu Yazar Kasa Kullanmayı Gerektiren Basit Usul Mükellefler İstemeleri halinde Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanabilirler.(227 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..