defter ve belge zaman aşımı etiket arşivi

SGK açısında defter ve belgelerin saklama süresi ne kadar?

    İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Defter saklama süresi

SSK Defter Saklama Süresi

SGK Defter Saklama Süresi

Defter ve Belge Saklama

SSK defter zaman aşımı

Defter saklama zaman aşımı

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..