SGK açısında defter ve belgelerin saklama süresi ne kadar?

    İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek …

Tüketici Hakları ve Mükellefler Tarafından Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, Soru ve Cevaplar

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok. Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4 Ümraniye/İst. Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31 web : www.yevmiyemaddesi.com mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com   TÜKETİCİ HAKLARI VE MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR, …

TÜKETİCİ HAKLARI VE MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR, SORU VE CEVAPLAR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok. Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4 Ümraniye/İst. Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31 web : www.yevmiyemaddesi.com mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP HİÇ BİR ŞEKİLDE …