Nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden bir şirketiz. İstanbul’ da gıda toptancılığı yapan bir (A) firması malların sevkiyatı için nakliyecilik yapan (B) firması ile anlamış olup (B) firması da taşıma işleminin bir kısmını bizim firmamız olan (C) firmasına yaptırmaktadır. Bu durum ile ilgili belge düzeni nasıl olması gerekir?

Toptan gıda işi yapan (A) firması taşıttığı mal için Sevk irsaliyesi düzenleyecek. (C) firması olan sizin firmanız Taşıma İrsaliyesi düzenleyeceksiniz. (B) firmasının taşıma ile ilgili Sevk İrsaliyesi veya Taşıma İrsaliyesi düzenlemeyecek. Hizmetin tamamlanmasından itibaren yedi (7) gün içinde (C) firması (B) firmasına, (B) firması da (A) firmasına fatura düzenleyecektir. Konu …