İstanbul’ da faaliyet gösteren firmamızın faaliyet konusu naturel cilt – bakım ürünleri satışıdır. Satışlarımız için İrsaliyeli Fatura kullanmaktayız. İhtiyaç halinde İrsaliyeli Faturanın yanı sıra Fatura ve İrsaliyeyi ayrıca kullanabilir miyiz?

Maliye Bakanlığı yayınladığı Vergi Usul Kanunun 232 no’ lu Tebliği ile mükelleflerin İrsaliyeli Faturanın yanı sıra ayrıca İrsaliye ve Faturayı ayrı ayrı kullanabilmeleri hususunda düzenleme yapmıştır. İrsaliyeli Faturanın yanı sıra faaliyet konunuz ile ilgili Fatura ve İrsaliyeyi de kullana bilirsiniz.

İŞLETMELER İLE İLGİLİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

PRATİK BİLGİLER 2012 YILINDA UYGULACAK HAD VE ORANLARIN BAZILARI; 1-     2011 Yeniden Değerleme oranı : % 10,26 (on virgül yirmi altı) Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 410) 2-     2012 yılında elde edilen mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı  :  3.000 TL (GVK madde 21) 3-     İşverenler tarafından işçilere (çalışanlara / …