Etiket arşivi: tevkifat gider pusulası

Şirket işlerinde kullanmak üzere vergi mükellefi olmayan bir kişiden ikinci el araç satın alacağız. Gider Pusulası düzenlememiz gerekir mi? Gider Pusulasında gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapacakmıyız?

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapacağınız ikinci el araç alışında gider pusulası düzenleyeceksiniz fakat gider pusulasında gelir vergisi kesintisi yapmayacaksınız.

KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE

Vergi mükellefi olmayan kişiden demirbaş alınması nedeniyle tevkifat yapılmaması hk.

 

Tarih 28/01/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38
Kapsam  
 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38 28/01/2011
Konu : Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Demirbaş Alınması  
         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Okumaya devam et