Şirket işlerinde kullanmak üzere vergi mükellefi olmayan bir kişiden ikinci el araç satın alacağız. Gider Pusulası düzenlememiz gerekir mi? Gider Pusulasında gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapacakmıyız?

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapacağınız ikinci el araç alışında gider pusulası düzenleyeceksiniz fakat gider pusulasında gelir vergisi kesintisi yapmayacaksınız. KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE Vergi mükellefi olmayan kişiden demirbaş alınması nedeniyle tevkifat yapılmaması hk.   Tarih 28/01/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38 Kapsam     T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ …

İŞLETMELER İLE İLGİLİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

PRATİK BİLGİLER 2012 YILINDA UYGULACAK HAD VE ORANLARIN BAZILARI; 1-     2011 Yeniden Değerleme oranı : % 10,26 (on virgül yirmi altı) Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 410) 2-     2012 yılında elde edilen mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı  :  3.000 TL (GVK madde 21) 3-     İşverenler tarafından işçilere (çalışanlara / …

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) – İkinci El Yazar Kasa Alınmak İstendiğinde Takip Edilecek Usul Denir?

1- Yazar Kasa Almak İsteyen Kişi Vergi Mükellefi Olmak Zorundadır. 2- İlgili Vergi Dairesinden Yazar Kasa Alabilmek İçin ” Yazar Kasa İzin Yazısı ” Almak Zorundadır. 3- Yazar Kasa Mükellefiyeti Devam Eden Kişi Ve Kurumlardan Alınabileceği Gibi Mükellefiyeti Sona Eren Kişi Ve Kurumlardan Da Alınabilir. 4- Mükellefiyeti Sona Eren Kimselerden …

Basit Usul : İşletmemizde Kullanmak Üzere, Basit Usul Mükelleften Demirbaş Satın Almamız Halinde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Basit Usul Mükellefler İşletmelerine Ait Taşıt Ve Demirbaşları Satmaları Halinde Fatura Düzenlemezler. Gelir Vergisi Mükellefi Olan Kişi Veya Kurumlar Basit Usul Mükellefi Olanlardan Demirbaş Almaları Durumunda Kendi Adlarına Onaylatmış Oldukları Gider Pusulası Düzenleyerek İşlem Yapacaklardır.(230 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) : Vergi Mükellefiyetini Kapatmış Bir Kişi İkinci El Yazar Kasasını Satmaktadır. Bu Gibi Mükellefiyetini Kapatmış Kişilerde İkinci El Yazar Kasa Satın Alabilir Miyiz? Bu Konuda Ki Uygulama Nedir ?

Mükellefiyet Açılışını Yapıp İlgili Vergi Dairesinden Yazar Kasa Alabilmek İçin, Uygun Olunduğuna Dair ” Yazar Kasa İzin Yazısı ” Alan Mükellefler Kendi Adlarına Noterden Tasdik Ettirecekleri Gider Pusulası İle Mükelleflerini Kapatmış Kişilerden Yazar Kasa Alabilirler. (Mükellefiyetini Kapatmış Kişi Fatura Kesemeyeceğinden)