İşletmeye ait araç için alınan araç lastiklerinin amortisman karşısındaki durumu nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 339 sıra nolu Tebliği ekinde yer alana Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesinde “ 3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)” ibaresi yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 …

İŞLETMELER İLE İLGİLİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

PRATİK BİLGİLER 2012 YILINDA UYGULACAK HAD VE ORANLARIN BAZILARI; 1-     2011 Yeniden Değerleme oranı : % 10,26 (on virgül yirmi altı) Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 410) 2-     2012 yılında elde edilen mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı  :  3.000 TL (GVK madde 21) 3-     İşverenler tarafından işçilere (çalışanlara / …

Nakliyecilik faaliyetinde kullanmak üzere satın almış olduğumuz yarı römork için uygulanacak amortisman oranı kaçtır?

Konu ile ilgili İstanbul  Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 09.09.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1551 sayılı  “ Yarı römorkun faydalı ömrü ve amortisman oranı.” Konulu vermiş olduğu özelgesinde “ taşımacılık işinde kullanmış olduğunuz yarı römorkların, aktife alındığı tarih itibariyle 333 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “6.13 Treyler …